Uw taal:

Wat betekent joets?

Joets is afkomstig van het hebreeuwse woord Jo’ets. Nederlandse synoniemen voor Jo’ets zijn, consultant, raadsheer, adviseur.

Talenten zijn om gebruikt te worden

Joets stelt talenten die de Eeuwige heeft gegeven ten dienste aan eenieder die hier gebruik van wil maken. Dit is gebaseerd op het bijbelse principe dat iedereen minimaal één talent, of meerdere -, of een veelvoud aan talenten en mogelijkheden heeft gekregen om te ontwikkelen. Het is de bedoeling is dat iedereen zijn / haar talenten tot ontwikkeling brengt. Dit is alleen mogelijk als de talenten ook echt worden gebruikt.

Welke talenten bezit Joets?

De talenten die Joets ter beschikking stelt hebben te maken met organisatie, inrichten van bedrijfsprocessen of juist de herinrichting van uw organisatie, zodat uw organisatie effectiever functioneert en u uw middelen beter in uw organisatie kunt aanwenden. Hierbij worden, desgewenst, uw toekomstverwachtingen en ontwikkelingen die op de toekomst betrekking hebben niet uit de weg gegaan.

Omdat u Joets inschakelt voor adviezen en ondersteuning bij de ontwikkelingen en eventuele herinrichting van uw organisatie, draagt Joets vrucht, omdat er een kennisoverdrachtelijke situatie is ontstaan waarvan uw organisatie weer profiteert. Ook uw organisatie zal een veelvoud aan vruchten voortbrengen na implementatie van de gedefinieerde projecten en doelstellingen en herstructurering van uw bedrijf.

Persoonlijke ontwikkeling

Van de opbrengst bestemt Joets jaarlijks een deel van de winst als bestemminggift voor degenen die in grote nood zijn; waar geen ruimte meer is voor de eerste levensbehoeften en / of persoonlijke ontwikkeling.

bijbelspreuk

Omdat er al veel humanitaire acties zijn opgestart, en er al heel veel hulp wordt gegeven door christelijke instellingen aan diverse landen en stromingen heeft Joets ervoor gekozen om, juiste in deze moeilijke tijd, zeker ook Israël, niet alleen vanuit een bijbels perspectief, maar ook vanuit humanitair oogpunt, namelijk door het verschaffen van financiële middelen voor de primaire levensbehoefte en persoonlijke ontwikkeling, te ondersteunen.

doelstellingen