Uw taal:

De Joets aanpak

Uit jarenlange ervaring blijkt dat onze aanpak vooral succesvol is vanwege de eenduidige methode die daaraan ten grondslag ligt. Deze methode bestaat in grote lijnen uit 8 elementen:

  • Onze diensten worden SMART aangeboden, dat wil zeggen een Joets advies is: smart
  • Het formuleren van de probleemstelling kenmerkt zich door onbevangen denken en nieuwsgierigheid. De enige slechte vraag is de vraag die niet gesteld wordt.
  • Alternatieve oplossingen worden gewogen naar urgentie en doeltreffendheid, waarbij noodzakelijkheid boven mogelijkheid gesteld wordt.
  • Besluitvorming wordt gebaseerd op feiten, waarvoor zachte en harde bewijzen aangedragen worden.
  • Financiële effecten van de gekozen oplossing worden berekend.
  • Gevolgen voor de rest van de organisatie worden onder de loep genomen.
  • Weerstanden in de organisatie worden onderzocht en vormen een onderdeel van de besluitvorming.
  • Oorzakelijk verband, dat wil zeggen gericht op het oplossen van de oorzaak in plaats van het bestrijden van de gevolgen vormt de hoeksteen van elk Joets advies.

De op de Joets aanpak gebaseerde oplossingen zorgen ervoor dat uw ondersteunende bedrijfsprocessen volledig tot hun recht komen en ook inderdaad de optimale ondersteuning vormen van uw primaire bedrijfsprocessen. Voor verkenningen en adviezen op strategisch/tactisch niveau kunt u bij Joets Consultancy en Management terecht maar ook voor het operationele resultaat steken wij graag onze handen uit de mouwen. Desgewenst voeren wij directie voor het invoeren van de oplossing door middel van projectmanagement, procesbegeleiding of interim-management. Tenslotte dragen wij zorg voor een goede overdracht aan de beheersorganisatie.

De mensen

De consultants en projectmanagers van Joets Consultancy en Management staan met beide benen op de grond en zorgen voor een degelijke en betrouwbare uitvoering van hun werk. Zij hebben een luisterend oor en staan open voor uw visie, suggesties of kanttekeningen bij de taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Zij gaan op een prettige en open wijze om met medewerkers uit alle geledingen van uw organisatie. Door hun knowhow en praktijkervaring zijn zij voor u en uw collega's een volwaardige (gesprek)partner. Met gevoel voor uw situatie werken zij mee aan ontwikkelingen die bijdragen aan de verdere ontplooiing van uw organisatie.

De tools

Goed gereedschap is het halve werk. Om compleet werk af te leveren maken de medewerkers van Joets Consultancy en Management gebruik van degelijke systemen en methodes. Niet alleen voor de herinrichting van uw organisatie of het begeleiden van werkprocessen, maar ook op ICT-gebied. Zo onderzoekt Joets aan de hand van zes categorieën vragen op welk vlak uw ICT-beheer efficiënter ingericht kan worden. Deze gebruikte tool is theoretisch onderbouwd en aan de praktijk getoetst.

Tevens zijn onze medewerkers ingevoerd in het gebruik van workflow software. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van Template, op .NET gebaseerde werkproces-software.

efficiency_ict_beheer
Efficiency in ICT Beheer